7143 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI

13 Haz

  • Çilimli Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Öğrenci affına ilişkin 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuat çerçevesinde bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Birimimiz Bölüm Başkanlıkları`na başvuru yapmaları gerekmektedir. 7143 sayılı Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kurulu yetkilendirilmiştir.Bu yetki kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme Metni, Düzce Üniversitesi Açıklamalar, Başvuru Formu, YÖK Duyuru Metni