YÜüksekokul Kurulu

                                      

                                                               Prof. Dr. Zeki DEMİR

                                                                         Müdür

                           

                Öğr. Gör. İlter BEKAR                                                  Öğr. Gör. Sevda DURSUN 

                   Müdür Yardımcısı                                                            Müdür Yardımcısı

 

 

                      

        Yrd. Doç. Dr. İlkay ERTURAN                                         Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ

                 Bölüm Başkanı                                                            Bölüm Başkanı