Yönetim Kurulu

                                                 

                                                Dr. Öğr. Üyesi İlkay EJDER ERTURAN (Müdür)

                                                                      BAŞKAN

                                               

               Öğr. Gör. Gürkan EFE (Müdür Yrd.)                                 Öğr. Gör. Sevda DURSUN (Müdür Yrd.)

                                ÜYE                                                                 ÜYE

                                        

       Prof.Dr. Zeki DEMİR               Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ                   Doç. Dr. Hüseyin Güngör

              ÜYE                                            ÜYE                                                ÜYE