Misyon

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli meslek elemanı ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal/evrensel sorunlara duyarlı, mesleğiyle ilgili yeterli donanıma sahip, gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insanî ve ahlâkî değerlere saygılı meslek sahipleri yetiştirmektir.